Radionica za Unapređenje Zdravstvene Nega u Opštini Gjakova

Projekti AQH i IHS, zajedno sa predstavnicima zdravstvenog sektora Opštine Gjakova, održali su radionicu fokusiranu na korake saradnje za poboljšanje kvaliteta nege na nivoima Primarne zdravstvene zaštite (PHC) i Sekundarne zdravstvene zaštite (SHC). Sastanak je imao za cilj jačanje akcija za pacijente sa dijabetesom i hipertenzijom i pronalaženje načina za dalju saradnju u ovoj oblasti.