Radionica sa stručnim panelom: „Kretanje ka integrisanoj zdravstvenoj zaštiti na Kosovu“

Agenda za radionicu iz 16. februara bila je dizajnirana tako da brojnim zainteresovanim stranama među učesnicima konferencije „Kretanje ka integrisanoj zdravstvenoj zaštiti na Kosovu“ budu pružene mogućnosti za interaktivnijim raspravama sa predavačima na konferenciji o načinima koje se mogu dalje integrisati na Kosovu.

Pedeset i pet učesnika radionice uključivalo je učesnike iz MZ-a i njenih institucija, projektnih opština AQH-a, pružaoce usluga, NVO-e, i drugih partnera koji podržavaju nacionalne zdravstvene reforme.

Četiri radne grupe bile su uspostavljene za razmatranje pitanja u vezi sa integrisanom zaštitom iz četiri perspektive: 1) zajednica, 2) pružaoci usluga, 3) lokalna samouprava, 4) politika. Pored toga, naše kolege iz SDC-a podržale su zdravstvene projekte u Albaniji i Moldaviji, i takođe su podelili svoja iskustva o integrisanoj zdravstvenoj zaštiti.