Prezentacija rada i rezultata AQH projekta

Projekat AQH predstavio je dosadašnji rad i rezultate na sastanku koji je organizovao Kolegijum za zdravstvo i socijalnu zaštitu Asocijacije kosovskih opština. Dalje unapređenje saradnje između lokalnog i nacionalnog nivoa u oblasti primarne zdravstvene zaštite (PZZ) bilo je u fokusu razgovora ministra zdravlja, gdin. Rifata Latifi-ja, sa predstavnicima opštinskih direkcija za zdravstvo. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Ambasade Švajcarske na Kosovu – Kancelarije SDC-a na Kosovu. SDC, kroz implementiran projekat AQH, kontinuirano podržava unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga u PZZ-u.