Prezentacija nalaza istraživanja KAPB-a

AQH projekat se zalaže za podršku poboljšanju zdravstvene svesti i ponašanja stanovništva u potrazi za negom. Tako je održana dvodnevna radionica na kojoj su predstavljeni nalazi istraživanja na temu „Znanje, stavovi, prakse i ponašanje stanovništva o nezaraznim bolestima, zdravlju deteta i pravu građana na zdravlje“ (KAPB) na Kosovu tokom 2020, sa posebnim naglaskom na hipertenziju, dijabetes tipa 2 i astmu. Na radionici kojoj su prisustvovali predstavnici ustanova primarne zdravstvene zaštite, predstavnici regionalnih centara javnog zdravlja i NVO-a projektnih partnera, utvrđene su preporuke o aktivnostima zdravstvenog obrazovanja koje će se sprovoditi u svih 20 partnerskih opština u projektu u narednim mesecima.