Prezentacija KDZZ-a na 22. Evropskoj konferenciji WONCA u Pragu, Češka Republika

22 Evropska konferencija WONCA pod nazivom „Rastimo sa našim različitostima“ je održana od 28. juna do 1. jula u Pragu, Češka Republika, a projekat je podržao prisustvo tri učesnika – Dr. Osman Maxhera (Direktor GCPM-a u Kosovom Polju), Dr. Luljeta Zahiti (Direktor GCPM-a u Vučitrnu) i Ariana Bytyci iz projekta KDZZ.

Program konferencije se sastojao od radionica, usmenih prezentacija (paralelnih sesija), „skills lab“, prezentacija „jedan slajd prikazan 5 minuta“ i poster prezentacija. Teme obuhvaćene ovim sesijama su bile iz različitih disciplina kao što su: kvalitet i bezbednost zdravstvene zaštite, porodična medicina, istraživanje u opštoj praksi, politika primarne zdravstvene zaštite, dijabetes i metabolički problemi, rodna pitanja, međukulturna medicina, sprečavanje i unapređenje  zdravlja, kardiovaskularne bolesti, javno zdravlje, informacione tehnologije itd.

Jedinica za sprovođenje projekta je dostavila dva apstrakta koji su prihvaćeni od strane Naučnog odbora konferencije i oba su predstavljena na konferenciji od strane Ariana Bytyci, asistenta projekta KDZZ.

Prvi apstrakt Primena teorije u praksi: iskustvo Kosova sa projektima za unapređenje kvaliteta u PZZ-u“ je predstavljen kao usmena prezentacija. (Ova prezentacija je samo na engleskom jeziku).

Drugi apstrakt Kvalitet usluga primarne zdravstvene zaštite na Kosovu“ je predstavljen kao  poster prezentacija. (Ova poster prezentacija je samo na engleskom).