Prezentacija KDZZ-a na 17. Međunarodnoj konferenciji o integrisanoj zdravstvenoj zaštiti u Dablinu

Nakon Međunarodne konferencije o integrisanoj zdravstvenoj zaštiti u Prištini, u organizaciji KDZZ-a u februaru 2017., Debra Stevenson vođa KDZZ tima  i dr Agim Krasniqi direktor  GCPM.a u Lipljanu su pozvani da održe usmenu poster prezentaciju na 17. Međunarodnoj konferenciji o integrisanoj zdravstvenoj zaštiti pod nazivom „Izgradnja platforme za integrisanu zdravstvenu zaštitu; ostvarivanje promene koja je važna za ljude“. U skladu sa temama konferencije naslov naše prezentacije je bio „Integrisana zdravstvena zaštita na Kosovu: Izazovi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“

Konferencija je održana 8-10. maja 2017., konferenciji je prisustvovalo više od 1000 učesnika iz celog sveta. Sesije konferencije koje su bile od posebnog interesa za projekat su:

  • Kako osmisliti i sprovesti integrisanu zdravstvenu zaštitu (prezentacije iskustava zemalja u organizaciji Evropske komisije)
  • Sprovođenje integrisane zdravstvene zaštite (plenarna sesija kojom je predsedavala Međunarodna fondacija za integrisanu zdravstvenu zaštitu)
  • Uključivanje pacijenta u integrisanu zdravstvenu zaštitu (prezentacije korisnika usluga i predstavnika pacijenata)
  • Sprečavanje i upravljanje hroničnim bolestima: angažovanje i osnaživanje ljudi, i;
  • Upravljanje dijabetesom