Pokretanje časopisa „Zdravlje glavnog grada“

Prva zajednička inicijativa između projekta AQH i Opštine Priština za zdravlje glavnog grada započela je danas u GDMP (Glavni Dom Zdravlja) Priština lansiranjem drugog broja štampanog časopisa „Zdravlje glavnog grada.“ Lekari, medicinske sestre, laboranti i drugi zdravstveni radnici iz GDZ-a (Gradski Dom Zdravlja) pišu članke na jednostavnom i razumljivom jeziku, fokusirajući se na hronične bolesti i razne druge zdravstvene teme. Sada, dok pacijenti čekaju u hodnicima GDMP-a, DZ centara (Dom Zdravlja) ili ADZ centara (Ambulanta Doma Zdravlja) u Prištini, mogu prelistati časopis i informisati se o ovim važnim zdravstvenim temama.