Podrška za 5. međunarodnu konferenciju o porodičnoj medicini na Kosovu

Projekat KDZZ podržao je Centar za razvoj porodične medicine (CRPM) za 5. međunarodnu konferenciju o porodičnoj medicini u periodu od 25. do 26. septembra 2017. godine. Na dvodnevnoj konferenciji prisustvovalo je oko 650 učesnika, a učesnici su bili sa Kosova, iz Crne Gore, Albanije i Velike Britanije. Osoblje projekta KDZZ pozvano je da prisustvuje Konferenciji i sledeće prezentacije predstavljene su od strane osoblja KDZZ-a:

Dr. Genc Ymerhalili je održao prezentaciju o “paketu usluga I integrisanoj zdravstvenoj zaštiti”.

Dr. Bajram Maxhuni je održao prezentaciju o “Znanju, stavovima, praksi I ponašanju u poglerdu NCD-ova”.

Predloženo je da se sledeća „6. Međunarodna konferencija o porodičnoj medicini“ organizuje 19. maja 2018. godine, jer je ovaj dan, takođe međunarodni dan lekara porodične medicine.