Pod ograničenjima Covid-19

Pod ograničenjima COVID-19, AQH je potpuno promenila tok obuke za rukovodioce prelaskom na on-line formatu, osiguravajući da se održava visok nivo interaktivnosti tokom čestih obuka. Projekat je uspešno započeo obuku za 70 zdravstvena rukovodioca u 12 kosovskih opština od početka pandemije.

Povećanje kapaciteta zdravstvenog upravljanja u opštinama u kojima projekat deluje, osnaživanje rukovodilaca da bolje odgovore na krizu COVID-19 kroz bolje planiranje usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i upravljanje zdravstvenim resursima su neke od tema prva dva modula obuke, do danas.