Po prvi put na Kosovu obeležen Svetski dan porodičnog lekara

Na Kosovu je po prvi put obeležen Svetski dan porodičnog lekara kako bi se prepoznala presudna uloga timova primarne zdravstvene zaštite u pružanju sveobuhvatne i kontinuirane zdravstvene zaštite svim građanima. Uz podršku AQH projekta, Ministarstvo zdravlja je organizovalo sastanak sa predstavnicima glavnih centara porodične medicine, Kosovske lekarske komore i porodičnim lekarima, ističući doprinos porodičnih lekara u jačanju zdravstvenog sistema i sećajući se svih lekara koji su izgubili život zbog Covid-19 pandemije.

Ovom prilikom, Arsim Beriša, zamenik ministra zdravlja izjavio je da je Svetski dan porodičnog lekara poseban dan kojim se prepoznaje važna uloga porodičnih lekara u pružanju sveobuhvatne i kontinuirane zdravstvene zaštite za sve pacijente. 

„Prošla je 21 godina od početka koncepta porodične medicine na Kosovu, koncepta koji je zdravstvene usluge porodičnih lekara približio našim građanima, ali je istovremeno dokazao vrednosti porodične medicine kao prvu liniju službe u zdravstvu,“ rekao je Beriša tokom sastanka.

Zamenik vođe tima AQH projekta Ćamil Ramadani naglasio je doprinos projekta koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, a sprovodi Švajcarski institut za tropsko i javno zdravlje (Swiss TPH), primarnoj zdravstvenoj zaštiti na Kosovu. Rekla je da je projektni tim AQH-a odlučan da pomogne pružaocima usluga primarne zdravstvene zaštite da što je bolje moguće primene koncept porodične medicine. 

WONCA je po prvi put proglasila Svetski dan porodičnog lekara 2010. godine, a ovogodišnja tema je „Izgradnja budućnosti sa porodičnim lekarima“. U skladu sa temom, projekat AQH je u bliskoj saradnji sa Ministarstvom zdravlja pokrenuo TV video kampanju.