Ovo je prvi put posle 29 godina

Ovo je prvi put u 29 godina istorije da se stručnjaci za javno zdravlje, istraživači, studenti iz cele zapadne i istočne Evrope, Afrike, Azije i Amerike neće se sastati u Ticino na letnju školu u Lugano. Drugačije od ovog, ovogodišnja letnja škola biće održana virtuelno zbog situacije sa pandemijom koronavirusa.

Uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, direktori Glavnog centra za porodičnu medicinu, direktori Direkcija za zdravlje i kolege iz AQH-a virtuelno prate dinamične sesije o javnoj zdravstvenoj politici, upravljanju i ekonomiji od 24. avgusta do 29. avgusta 2020. godine.

„Letnja škola Lugana“ je inicijativa za obuku koja namerava da smanji jaz između teorijskog dela javnog zdravlja i praktičnog rada.