Održana je još jedna neverovatna radionica koja prethodi Međunarodnom simpozijumu o nezaraznim bolestima (NCD)

Održana je još jedna neverovatna radionica koja prethodi Međunarodnom simpozijumu o nezaraznim bolestima (NCD) – o najboljim praksama u pružanju usluga za upravljanje NCD-ovima u PZZ-u. U organizaciji i održana od strane dr Tanje Mate, iz Ministarstva zdravlja Slovenije i opštine Lipljan, cilj ove radionice je da se istakne ključna uloga diplomiranih medicinskih sestara pored lekara u prevenciji i upravljanju NCD-ovima.