Obuka za trenere (ToT) o obuci za upravljanje zdravljem

Projekat AQH, u bliskoj saradnji sa Ministarstvom zdravlja (MZ), nastavlja da organizuje Program obuke za upravljanje zdravljem u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Program obuke trenera (ToT), koji se sastoji od šest modula tokom tekuće godine, ima za cilj da razvije upravljačke kapacitete zdravstvenih menadžera i osoblja MZ-a i proširi ljudske resurse za širenje programa obuke za upravljanje zdravstvom na sve kosovske opštine, preko naredne dve godine. Program obuke je akreditovan od strane Kosovske lekarske komore sa 9 bodova kontinuiranog medicinskog obrazovanja (KMO) za svaki modul. Modul 1 ToT-a „Planiranje i primena usluga PZZ-a“ uspešno je održan od 25. do 28. maja sa oko 30 trenera za porodičnu medicinu koji su pripadali mreži trenera PZZ-a u Ministarstvu zdravlja