Obuka o upravljanju, liderstvu i partnerstvu u PZZ-u

Vođa KDZZ tima, Debra Stevenson, održala je 2-dnevnu obuku „Upravljanje, liderstvo i partnerstvo u PZZ-u“ za direktore GCPM-ova, OZSZ-a i master trenere za PZZ. Ovaj modul je razmatrao uloge lidera i rukovodilaca koje su preuzeli rukovodioci u PZZ-u i lideri, kao i kako oni mogu izgraditi uspešan tim. Razmotreni su glavni faktori koji su uključeni u jačanje partnerstva i saradnje različitih aktera i kako se koordinacija među njima može poboljšati. Modul je takođe istakao važnost učešća zajednice u upravljanju u zdravstvu i potrebu za poboljšanjem. Takođe, ovu obuku je akreditovao Odbor za KMO.