Obuka o stalnom unapređenju kvaliteta – spoljni i unutrašnji mehanizmi

Kao jedan deo našeg programa obuke o Upravljanju kvalitetom, Dr Manfred Zahorka iz švajcarskog TPH-a pružila je kratak modul obuke za Koordinatore za kvalitet koji rade u 12 naših opština. Obuka je pružila učesnicima upoznavanje sa principima Stalnog unapređenja kvaliteta (SUK), tako da bolje razmenjuju načine ocenjivanja nedostataka u kvalitetu. Ova obuka takođe je upoznala učesnike sa principima kliničke revizije, stručnu proveru i reper