Obuka o paketima usluga

Tokom februara i marta 2017. godine, Dr Elmir Tarani, Glavni trener za PZZ, pružio je brojne obuke o „Principima paketa usluga“ kako bi koncept predstavio zdravstvenim radnicima u četiri opštine u kojima će paketi usluga za dijabetičare i hipertenziju biti razvijene i sprovedene kasnije u toku godine, uz podršku projekta AQH-a. Obuka je akreditovana od strane Odbora KME-a. Ove sednice usledile su nakon obuke „Uvod u pakete usluga“ koja je pružena OZSZ-u i šefovima GCPM-a od strane međunarodnih stručnjaka u septembru 2016 godine.