Obnova Centara za obuku porodične medicine

Kao kontinuirana podrška Centru za razvoj porodične medicine (CRPM), KDZZ sprovodi manju rehabilitaciju, uključujući pružanje opreme za obuku i inventar Centrima za obuku porodične medicine u Lipljanu, Mitrovici i Đakovici. Ovi centri za obuku će služiti za sprovođenje obuka stručnjaka za kontinuirani profesionalni razvoj (KPR), kao i za druge cikluse obuke o upravljanju u organizaciji  KDZZ-a.