Njihuni me infermieret 👩🏻‍⚕️🩺 e hulumtimit ‘Kohorta e Sëmundjeve Kronike Jo-Ngjitëse në Kosovë’ (KOSCO)

Njihuni me infermieret 👩🏻‍⚕️🩺 e hulumtimit ‘Kohorta e Sëmundjeve Kronike Jo-Ngjitëse në Kosovë’ (KOSCO) që është duke u implementuar në 12 komuna të Kosovës. Aktualisht, infermieret e hulumtimit janë në proces të punës së mbledhjes së të dhënave ‘follow-up 6’. Hulumtimi KOSCO ka nisur të implementohet që nga marsi i vitit 2019 dhe të dhënat janë mbledhur nga pacientët që vizitojnë Qendrat Kryesore të Mjekësisë Familjare. Ekipi i hulumtimit KOSCO, i përbërë prej profesionistëve nga Zvicra dhe Kosova ka publikuar disa artikuj në revista shkencore me ndikim të lartë.

Për më shumë, lexoni artikujt tanë në fund të shkrimit.

https://bmjopen.bmj.com/content/10/9/e038889https://www.frontiersin.org/…/fpubh.2022.794309/fullhttps://bmchealthservres.biomedcentral.com/…/s12913-022…https://bmcprimcare.biomedcentral.com/…/s12875-022-01866-whttps://journals.plos.org/globalpublichealth/article?id=10.1371/journal.pgph.0000851