Na Međunarodni dan žena, AQH je organizovao okrugli sto sa starijim ženama

Na Međunarodni dan žena, AQH je organizovao okrugli sto sa starijim ženama kako bi razmenili ideje o izazovima sa kojima se suočavaju kada pokušavaju pristupiti zdravstvenoj zaštiti. Kroz ovaj pronicljiv događaj, naši stariji sugrađani su imali priliku da se otvore i podele svoja iskustva i uvide o raznim pitanjima vezanim za njihovu brigu. Objedinjavanjem stručnosti medicinskih sestara iz Zdravstvenog resursnog centra i dr. Pranvere Krasniqi iz Centra za starenje, detaljno su razmotrene najbolje prakse za zdrave prehrambene navike i fizičku aktivnost kako bi se pronašla potencijalna rešenja koja mogu omogućiti bolji pristup i viši kvalitet života za starije žene.