Motivaciono savetovanje za borbu protiv nezaraznih bolesti na Kosovu

Upoznajmo Veru! Vera je 50-godišnja zaposlena mama, koja osim stresnog posla i podizanja dece tinejdžera, ima ograničeno vreme za vežbanje i svakodnevno pripremanje zdrave hrane. Vera nikada nije imala hrabrosti da prestane sa pušenjem, naprotiv, to joj je izvor opuštanja. Za Veru su redovni pregledi u Centru za primarnu zdravstvenu zaštitu jedina važna investicija koju čini za svoje zdravlje. Nažalost, Verin način života stoga uključuje više faktora rizika za dijabetes ili hipertenziju: nezdravu ishranu, pušenje i nisku fizičku aktivnost. Vera je jedna od mnogih ljudi u sličnim situacijama na Kosovu i kao i mnogi, teško menja svoje navike.

Na osnovu kohortne studije o nezaraznim bolestima na Kosovu ‘KOSCO’, 79% regrutovanih korisnika PZZ-a starijih od 40 godina imalo je dijabetes, 29% je imalo nekontrolisanu hipertenziju, 85% je imalo mali unos voća i povrća, 70% je bilo fizički neaktivno, 53% je bilo gojazno, a 21% je redovno pušilo – svi faktori rizika za kardiovaskularne bolesti i dijabetes. Kako bi rešio ove zdravstvene izazove, AQH projekat je podržao centre primarne zdravstvene zaštite Ministarstva zdravlja da uspostave takozvane „centre zdravstvenih resursa“. Ovo su mesta gde pacijenti primaju individualne motivacione savete kako bi ih podstakli na zdraviji stil života.

Prilikom posete Domu zdravlja, Vera se sada uvek susreće sa Besom, obučenom medicinskom sestrom za Motivaciono savetovanje. Za nju je Besa osoba koja ju je uspešno motivisala da bolje brine o svom zdravlju kroz zdravije promene načina života. S obzirom da je motivaciono savetovanje novi pristup u pružanju zdravstvene edukacije od strane medicinske sestre, poboljšana je njihova kompetentnost i njihova uloga je viđena kao ključna u zajedničkom lečenju bolesti. “Pacijenti su obično obavešteni o tome šta moraju promeniti za svoje zdravlje, bez rasprave o načinu na koji doživljavaju promene i prateći ih. Slično tome, zdravstvenim radnicima se govori kako moraju raditi sa malo više truda kako bi podstakli razmišljanje tokom procesa učenja. Obuka trenera (ToT) za motivaciono savetovanje rešila je ova ograničenja i podstakla autonomiju i osnaživanje i kod pacijenata i kod zdravstvenih radnika. Kao trener trenera, bila je privilegija videti medicinske sestre kako se obavezuju da unesu efikasne promene u sistem zdravstvenog obrazovanja za dobrobit stanovništva Kosova.” kaže Graeme Horridge, ToT za Motivaciono savetovanje na Kosovu.

Iako je održavanje sesija motivacionog savetovanja jedna od najefikasnijih metoda za ljude da počnu menjati svoje ponašanje, drugi pristupi moraju biti uspostavljeni istovremeno. “Naša istraživanja pokazuju da postoje mnogi temeljni društveno-ekonomski, institucionalni, ekološki i zdravstveni aspekti koji ometaju promenu ponašanja. Stoga, naš istraživački tim koji uključuje profesionalce iz različitih domena kao što su zdravlje, životna sredina, arhitektura ili umetnost zajedno rade na rešavanju ovih aspekata i olakšavanju promene ponašanja, posebno kod pacijenata s dijabetesom i hipertenzijom. Kreatori politike mogu koristiti dokaze za prilagođavanje intervencija za promenu ponašanja kako bi stanovništvo na Kosovu moglo imati zdravije stilove života.” kaže Ariana Bytyci-Katanolli, doktorka na švacarskom TPH u okviru KOSCO studije. Kada je u pitanju preventivna medicina i samozbrinjavanje, uloga medicinske sestre je još važnija. Ne samo u pružanju informacija već i u olakšavanju promena

“Sasvim je zadovoljavajuće biti deo procesa promene zdravstvenog ponašanja pacijenata. Cenimo što ih često viđamo i pomažemo im da zajedno upravljaju svojim zdravstvenim stanjem i/ili faktorima rizika. Čak i tokom početka COVID-19, koristili smo telefonske sesije da nastavimo sa našim redovnim pregledima sa našim pacijentima“, dodala je Besa Obertinca, medicinska sestra u Zdravstvenom resursnom centru u Glavnom centru porodične medicine, Kosovo Polje. “Uvek sam želela promeniti stil života, ali sam bila uveren da nemam vremena za to. Nakon susreta sa medicinskom sestrom u Domu zdravlja, počela sam razmišljati, a ona me polako uveravala da će mi zdravlje biti prioritet. Sada se trudim da sledim nene savete kako bih sprečila da se razbolim, od dijabetesa ili hipertenzije.“, izjavila je Vera Bytyci, pacijentkinja Zdravstvenog Resursnog centra. Već se primećuje rana razlika između interventnih i neinterventnih opština i između onih koji su dobili nasuprot onih koji nisu dobili motivaciono savetovanje, na osnovu do sada predstavljenih nalaza studije ‘KOSCO’. IMPRESUM Četvorogodišnja faza AQH-a (AQH II) počela je januara 2020. i završiće se decembra 2023. godine, podržavajući 20 od 38 opština na Kosovu, kao i nacionalne institucije odgovorne za obezbeđivanje kvaliteta usluga primarne zdravstvene zaštite.