Motivaciono Savetovanje u Centru za Porodičnu Medicinu u Vučitrnu

Konsultativni centar u Centru za Porodičnu Medicinu u Vučitrnu srdačno dočekuje pacijente sa hroničnim bolestima. Ovde pronalaze siguran prostor za otvoren razgovor o svojim zdravstvenim stanjima i još mnogo toga. Takođe ga vide kao platformu za rešavanje svojih svakodnevnih izazova. Burbuqe Gjoni, obučena medicinska sestra za Motivaciono Savetovanje, naglašava: “Kroz savetodavne sesije i smislene dijaloge sa pacijentima, cilj nam je da ih usmerimo ka usvajanju zdravog načina života i boljem upravljanju njihovim stanjem”.