KDZZ prezentacija na 21. međunarodnoj konferenciji o integrisanoj nezi

KDZZ projekat je zajedno sa zainteresovanim stranama iz Primarne zdravstvene zaštite i Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova prisustvovao 21. međunarodnoj konferenciji o integrisanoj nezi pod nazivom „Shvatanje istinske vrednosti integrisane nege“. Virtuelna konferencija u organizaciji Međunarodne fondacije za integrisanu negu će trajati celog meseca maja okupljajući stručnjake iz celog sveta.

Tokom plenarne sesije 10. maja 2021, tim KDZZ-a uz podršku švajcarskih stručnjaka za TPH predstavio je temu “Procena putem telefonskih poziva telemedicinskog pristupa za upravljanje NZB pacijentima“ sa ciljem razmene iskustava o prilagođavanju zdravstvenih usluga za hronične pacijente tokom pandemije COVID-19.