Kako uspešno planirati: određivanje prioriteta, raspodela resursa i planiranje strateškog projekta

U cilju jačanja kapaciteta planiranja OZSZ-a i direktora GCPM-a, sedmodnevni kurs obuke „Kako planirati uspešno“ bio je razvijen na osnovu međunarodnog programa ponuđenog u Bazelu od strane švajcarskog TPH-a. Program je bio prilagođen od strane švajcarskog TPH-a posebno za projekat, sa fokusom na određivanje prioriteta, raspodelu resursa i strateško upravljanje projektom, i akreditovan od strane Odbora KME-a. Iako je obuka uglavnom pružana od strane švajcarskog TPH-a u Bazelu, Švajcarska, program obuke je bio dostavljen u Prištini od strane stručnjaka švajcarskog TPH-a Axel Hoffman i Bernadette Peterhans od 16-24. januara 2017. u Hotelu Emerald. Ukupno 26 učesnika obuhvatilo je OZSZ, šefove GCPM-a i master trenere za PZZ-e. Ova obuka je važna priprema za planiranje aktivnosti zdravstvenih usluga koje će početi kasnije u godini.