Izbor doktora je pravo svakoga

Uzimajući u obzir Evropski dan prava pacijenata, zajedno sa Udruženjem za prava pacijenata na Kosovu (PRAK) organizovali smo diskusiju na temu „Izbor lekara je pravo svakoga“.
Za stolom se razgovaralo o planu Ministarstva zdravlja da pilot projekat kreiranja lista pacijenata u 4 opštine Kosova. Izbor porodičnog lekara treba da obezbedi da lekar bude blizak pacijentima i njihovom zdravstvenom stanju i da obezbedi kontinuiranu negu.