Isporuka opreme za primarnu zdravstvenu zaštitu će pobljšati negu pacienata

U Utorak 13. Marta 2018, g.Imri Ahmeti, predsednik opstine Lipljane, primio je poslednju tranšu osnovne opreme za primarnu zdravstvenu zaštitu (PZZ) koju je obezbedila Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju (SDC) projekat dostupne i kvalitetne zdravstvene zastite (AQH). U opremu je uključeno 15 osnovnih predmeta kao što su vage, oprema za merenje krvnog pritiska i oprema za manje hirurške zahvate, ovih 15 predmeta je podeljeno u više od 80 ustanova PZZ-a u 12 opština koje podržava projekat (Kosovo Polje, Đakovica, Glogovac, Gračanica, Junik, Lipljan, Mališevo, Mitrovica, Obilić, Orahovac, Srbica i Vučitrn).

Osim toga, projekat je u ovim opštinama glavnim centrima za porodičnu medicinu obezbedio specijalizovanu opremu uključujući monitor za praćenje rada srca i analizator HbA1c, aparat koji se koristi za merenje nivoa glukoze u krvi pacijenta – važan test za otkrivanje da li pacijent boluje od dijabetesa ili da li je trenutno lečenje pacijenta sa dijabetesom najefikasnije.

Tokom 2017 godine, jedan broj doktora iz oblasti PZZ-a formirao je ekspertsku grupu za rad sa projektnim timom i međunarodnim stručnjakom tokom procesa nabavke, kako bi se osigurao kvalitet predmeta i ukupna vrednost opreme prevazilazi €400,000.

Dr Agim Krasniqi, rukovodilac glavnog centra za porodičnu medicinu u opštini Lipljan, je izjavio: „Bio sam član ekspertske grupe i veoma sam srećan što danas možemo obeležiti isporuku osnovne opreme u svakoj od 81 ustanove PZZ-a koje podržava projekat KDZZ.

Ova oprema će pomoći našim doktorima porodične medicine da pružaju bolji kvalitet usluga za pacijente. Sada, po prvi put na Kosovu, doktori u ovih 12 Glavnih centara za porodičnu medicinu moći će da vrše HbA1c testiranje, što predstavlja najefikasniju metodu za dijagnostifikovanje i upravljanje dijabetesom“.

Mi cemo takodje biti u mogucnosti da po potrebi, monitorisemo srcani rad u glavnim centrima za porodičnu medicinu da ne bi morali da saljemo pacijente po bolnicama sa takve usluge, a non-invazivni glukometar ce omoguciti testiranje nivoa glukoze u krvi i bez uzimanja uzorka krvi“