Inauguracija pedijatrijskih usluga u GCPM-u Lipljan

Lokalni mediji iz opštine Lipljan objavili su početak dečjih usluga u okviru GCPM-a u Lipljanu u sklopu Projekata za poboljšanje kvaliteta (QIP).

“Tokom današnjeg dana izvršena je inauguracija renoviranja pedijatrije u GCPM-Lipljane.
Ovaj projekat je realizovan uz podršku švajcarskog projekta Kvalitetna i dostupna zdravstvena zaštita (AQH). Na ovoj inauguraciji su bili zamenica rukovodioca ovog projekta, Dr. Qamile Ramadani i Dr. Genc Ymerhalili. Direktor zdravstva, Avdullah Fazliu i Direktor GCPM-a Agim Krasniqi su izrazili zahvalnost predstavniku  AQH-a za realizaciju ovog projekta u Lipljanju, za poboljšanje kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj službi. Projekat AQH-a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i podržava nacionalnu agendu za reforme u zdravstvu, dopunjujući programe ostalih donatora u zdravstvenom sektoru.“