Građani Lipljana, posebno osobe sa invaliditetom sada mogu lakše pristupiti svim delovima Glavnog centra porodične medicine u Lipljanu

Mnoge od prepreka sa kojima se suočavaju mogu se izbeći, a nedostaci povezani sa invaliditetom mogu se prevladati. Građani Lipljana, posebno osobe sa invaliditetom, sada mogu lakše pristupiti svim delovima Glavnog centra porodične medicine u Lipljanu, preko lifta, koji je omogućen uz podršku projekta AQH. Ostajemo posvećeni kontinuiranom radu na tome da osobe sa invaliditetom imaju jednak pristup kvalitetnim uslugama primarne zdravstvene zaštite.