Fizička aktivnost u prevenciji najčešćih hroničnih oboljenja

Redovan i adekvatan nivo fizičke aktivnosti kod odraslih:

  • smanjuje rizik od hipertenzije, koronarne srčane bolesti, moždanog udara, dijabetesa, raka dojke i debelog creva, depresije i rizik od pada;
  • poboljšava zdravlje kostiju i funkcionalnosti; i

ključne su odrednice potrošnje energije i stoga su temeljni za energetski balans i kontrolu težine.