Drugog dana Međunarodnog simpozijuma o nezaraznim bolestima

Drugog dana Međunarodnog simpozijuma o nezaraznim bolestima (NCD) imamo još jedan niz istovremenih sesija koje stimulišu razmišljanje, dublje ući u osnovne teme NCD-a. Svaka sesija donosi važne uvide i zanimljive diskusije. Spremite se za 2. dan!