Druga regionalna konferencija o zdravstvenoj edukaciji i promociji zdravlja – Zdravstvena edukacija i promocija: najbolje prakse

Konferencija, koju je organizovao Nacionalni institut za javno zdravlje (NIJZ) u saradnji sa Kosovskim udruženjem za promociju zdravlja i edukaciju, održana je od 26. do 28. oktobra 2017. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Instituta za javno zdravlje iz Albanije, Hrvatske i Makedonije kao i osoblja IJZ-a iz celog Kosova.

Agenda:NIPH Conference

Na dan otvaranja konferencije, NIJZ je pokrenuo i pružio učesnicima kopije dva dokumenta koja su izrađena uz podršku KDZZ-a: „Standardi i smernice za izradu materijala za zdravstvenu edukaciju“ i  „Priručnik za NVO o standardima za izradu materijala za zdravstvenu edukaciju“.

„Standardi i smernice za izradu materijala za zdravstvenu edukaciju“ – ovaj dokument opisuje standarde koje NIJZ zahteva tako da materijal za zdravstvenu edukaciju bude dobrog kvaliteta. Takođe opisuje proces koji će NIJZ pratiti kako bi se osiguralo da svi materijali ispunjavaju neophodne standarde kvaliteta.

„Priručnik za NVO o standardima za izradu materijala za zdravstvenu edukaciju“.  – ovaj dokument pruža smernice za NVO-ove i druge organizacije koje mogu biti uključene u pružanje zdravstvene edukacije o tome kako mogu da izrade kvalitetne materijale koji ispunjavaju nacionalne standarde.