Druga radionica o integrisanoj zdravstvenoj zaštiti

U novembru 2017. godine, dr. Viktoria Stein je održala drugu radionicu sa članovima RG-a i ključnim zainteresovanim stranama kako bi predstavila nacrt modela integrisane dijabetičke nege i kako bi dobila povratne informacije od učesnika u cilju postizanja napretka. Takođe, uveden je koncept procene gerijatrijskih potreba (PGP) kao instrument za podršku planiranju integrisane zdravstvene zaštite u sektorima. Uzimajući u obzir lokalne resurse, potrebe populacije i povratne informacije RG-a, sledeći koraci su razvoj obuka o različitim temama i upotreba PGP-a za prikupljanje podataka koji nedostaju. Redovno uključivanje multisektorskog RG-a je ogromna prednost koja osigurava da postoji jasna posvećenost integrisanoj zdravstvenoj zaštiti i razvoju pilot modela.