Čestitke novogodišnjih praznika od AQH-a!

Želimo da izrazimo najiskrenije uvažavanje za odličnu saradnju i podršku tokom ove godine. Razmišljajući o godini koju ostavljamo iza sebe, želeli bismo da podelimo sa vama naše priče o uticaju na poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga za sve građane Kosova, fokusirajući se na to da nikoga ne zapostavimo! Poštovani prijatelji i partneri Želimo da izrazimo najiskrenije uvažavanje za odličnu saradnju i podršku tokom ove godine. Razmišljajući o godini koju ostavljamo iza sebe, želeli bismo da podelimo sa vama naše priče o uticaju na poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga za sve građane Kosova, fokusirajući se na to da nikoga ne zapostavimo! Srećni praznici i želimo srećnu, prosperitetnu i zdravu Novu Godinu! AQH Tim Želimo vam srećne praznike i uspešnu, zdravu Novu godinu. Pozivamo vas da pročitate naše priče o uticaju => https://bit.ly/3VhK3F4 IMPRESUM Četvorogodišnja faza AQH-a (AQH II) počela je januara 2020. i završiće se decembra 2023. godine, podržavajući 20 od 38 opština na Kosovu, kao i nacionalne institucije odgovorne za obezbeđivanje kvaliteta usluga primarne zdravstvene zaštite.