AQH obuka o socijalnom marketingu sa prof. Suzanne Suggs

AQH projekat kroz svoju komponentu zdravstvene edukacije i promocije, u bliskoj saradnji sa Nacionalnim institutom za javno zdravlje i Ministarstvom zdravlja, nastavlja da razvija materijale za zdravstvenu edukaciju koji imaju za cilj podizanje svesti javnosti o održavanju i poboljšanju kvaliteta sopstvenog zdravlja.

Kako bi se kampanje za promociju zdravlja prilagodile kako bi bolje rezonovale sa ciljnom publikom, održana je dvodnevna obuka sa međunarodnim stručnjakom za socijalni marketing prof. Suzanne Suggs.

Fokus obuke bio je upoznavanje polaznika sa teorijama i dokazima koji zdravstvene programe čine efikasnijim, s obzirom na raspoložive resurse, i poboljšanje trenutnih kampanja za promociju zdravlja.