AQH je uspostavio inovativan pristup pod nazivom zdravstveni karavan „përSHENDETje“

Ovoga puta zdravstveni karavan je otputovao u Maguru, multietničko selo u opštini Lipljan, koje je otvorilo vrata stotinama građana sa ciljem da dobiju sveobuhvatne informacije o svom zdravlju. Smanjenje zdravstvenih rizika povezanih sa nezdravom ishranom, upotrebom duvana, konzumacijom alkohola i fizičkom neaktivnošću ostaje opšti cilj ove aktivnosti podizanja svesti o zdravlju.