AQH diskusije okruglog stola o opštinskim savetima pacijenata

AQH projekat je zajedno sa Udruženjem za prava pacijenata na Kosovu (PRAK) pokrenuo okrugli sto o opštinskim savetima pacijenata sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu i civilnog društva u opštinama partnerima u projektu.

Statut Glavnih centara porodične medicine (GCPM) koje je izradilo Ministarstvo zdravlja zahteva uključivanje jednog člana Saveta pacijenata u Upravni odbor GCPM-a. Tako su tokom tri okrugla stola održana u Kosovu Polju, Mitrovici i Peći svi relevantni partneri razgovarali o tome kako uspostaviti Opštinski savet pacijenata, njegovu funkciju i nadležnosti.