Aktivnosti na otvorenom za starije osobe sa hroničnim bolestima

Grupa ljudi starijih od 65 godina zajedno vežba među drvećem i u srcu zelene prirode, pod vodstvom školovane medicinske sestre. Umesto da ovu aktivnost rade u svom domu zdravlja, oni uživaju u društvu jedni s drugima na otvorenom, vežbajući u prirodi. „Izlazak na otvorenom je odličan način da se opustite i utopite u miru od prirodnih lepota koje nas okružuju“, rekao je jedan od učesnika, deo AQH-ovih sesija fizičke aktivnosti na otvorenom.

„Veoma smo uživali i cenili ovaj dan proveden u prirodi vežbajući i šetajući. Uspeo sam da promenim svoje zdravstveno stanje dok sam se posvetio šetnji i redovnom vežbanju. Jedva čekam sledeću sesiju,“ rekao je Ruzhdi Zhitija, učesnik.

Na Kosovu, starije osobe su najmanje fizički aktivna grupa naše populacije, i najmanje je verovatno da će provoditi vreme na otvorenom nego druge starosne grupe. Fizička neaktivnost povezana je sa povećanim rizikom od hroničnih bolesti, poput dijabetesa ili hipertenzije. Međutim, fizička aktivnost i vežbanje su ključne komponente za lečenje hroničnih bolesti kod starijih osoba. Uzimajući ovo u obzir, AQH je došao do inovativne prakse izvođenja pacijenata starijih od 65 godina sa hroničnim bolestima iz domova zdravlja radi povećanja fizičke aktivnosti.

Na osnovu nalaza Kosovske kohorte o nezaraznim bolestima „KOSCO“, prepreke fizičkoj aktivnosti bile su strukturne karakteristike naselja, uključujući pretrpane trotoare, nedostatak zelenih površina, nedostatak odgovarajućeg osvetljenja u javnim prostorima ili gust saobraćaj. Dodatna prepreka vežbanju bio je nedostatak socijalne podrške, posebno od prijatelja.

„Tako je dobro biti daleko od naše svakodnevne rutine, provoditi vreme i družiti se sa ljudima naših godina sa istim zdravstvenim problemima. Učimo jedni od drugih i od medicinskih sestara o tome kako da se najbolje nosimo sa svojom bolešću“, kaže Rukije Jashanica, učesnik.

Prema Globalnom izveštaju SZO-a o fizičkoj aktivnosti za 2022, nacionalne politike za borbu protiv nezaraznih bolesti (NCD) i fizičke neaktivnosti smatraju se „najboljom kupovinom“ za motivisanje stanovništva da se bori protiv NCD-a, ali samo nešto više od 50% zemalja ima nacionalnu komunikacionu kampanja, ili organizovane događaje masovnog učešća u poslednje dve godine. Stoga izveštaj poziva zemlje širom sveta da daju prednost fizičkoj aktivnosti kao ključu za poboljšanje zdravlja i borbu protiv NCD-ova.

Motivisanje pacijenata da budu fizički aktivniji ključna je tema za zdravstvene centre AQH -a. Ovi centri podržavaju pacijente i članove zajednice da postanu proaktivniji u održavanju svog zdravlja i lečenju hroničnih bolesti. Pod vodstvom obučenih medicinskih sestara, pacijenti donose odluke o zdravstvenoj zaštiti koje su najbolje usklađene sa njihovim vrednostima, preferencijama i životnim stilom.

AQH je projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koji sprovodi Švajcarski institut za tropsko i javno zdravlje (švajcarski TPH).