𝐏Ë𝐑𝐒𝐇𝐓𝐘𝐏𝐉𝐄𝐓 𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐍𝐄𝐑Ë𝐕𝐄

𝐑𝐢𝐟𝐚𝐭 𝐁𝐚𝐭𝐮𝐬𝐡𝐚, 𝐎𝐉𝐐 𝐊𝐎𝐏𝐅, 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭ë 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐢𝐭 𝐀𝐐𝐇

“Karvani Shëndetësor ‘përSHËNDETje’ ka sjellë shpresë dhe pozitivitet për ata që nuk kanë qasje në edukim shëndetësor. Ky aktivitet e gëzon këtë sukses edhe sepse bashkëpunimi i komunave ka qenë siç duhet. Dua të falënderoj në mënyrë specifike Komunën e Drenasit, si partner proaktiv në organizimin e karvanëve të shumtë.”