• Nove kancelarije AQH Projekta

  Projekat AQH se od 1. aprila 2018. godine nalazi u novim kancelarijama na adresi: ul. Tirana Prime Residence, C 4/3 Ulaza D, 6. sprat, stan br. 16, 17 & 18, 10000 ...

  POGLEDAJ JOŠ 
 • Početak kampanja za zdravstvenu edukaciju o faktorima rizika za dijabetes I hipertenziju

  U petak, 16 Mart-a 2018 pocela je 6-nedeljna kampanja zdravstvene edukacije kako bi se javnost informisala o ...

  POGLEDAJ JOŠ 
 • Isporuka opreme za primarnu zdravstvenu zaštitu će pobljšati negu pacienata 

  U Utorak 13. Marta 2018, g.Imri Ahmeti, predsednik opstine Lipljane, primio je poslednju tranšu osnovne opreme za ...

  POGLEDAJ JOŠ 
 • Švajcarska pokreće svoju Strategiju saradnje sa Kosovom za period 2017-2020

  Povodom posete zamenice državnog sekretara Federalnog ministarstva spoljnih poslova Krystyna Marty Lang, Švajcarska je ...

  POGLEDAJ JOŠ 
 • Pregled upravljanja žalbama

  Osnovno načelo projektnog pristupa je da poboljšane interakcije između građana i države mogu dovesti do poboljšanja javnih usluga. U svojim različitim intervencijama ...

  POGLEDAJ JOŠ 

Cilj

Zdravlje stanovništva na Kosovu je poboljšano, uz ojačane zdravstvene usluge i rukovodioce koji su u stanju da zadovolje potrebe pacijenata (posebno osetljivih grupa), koji su svesni svojih prava i potreba.

 • Rezultat 1

  Pružaoci usluga primarne zdravstvene zaštite (PZZ) u opštinama obuhvaćenim projektom pružaju kvalitetne usluge koje bolje odgovaraju potrebama zajednice, uključujući potrebe ugroženih grupa.

 • Rezultat 2

  Rukovodioci zdravstvenih ustanova u opštinama obuhvaćenim projektom su poboljšali svoj učinak u usmeravanju pružanja usluga ka stalnom unapređivanju kvaliteta koji više odgovara potrebama zajednice.

 • Rezultat 3

  Povećali su se svest o zdravlju i kultura stanovništva u pogledu traženja zdravstvenezaštite u opštinama obuhvaćenim projektom (posebno ugroženih grupa) i zajednice su osnažene da zahtevaju pravo na kvalitetne usluge i veći pristup zdravstvenoj zaštiti.

Publikacije

 • Strategy_Thumbnail

  Godišnji izvještaj o aktivnosti i rezultati: Januar – Jun 2017

  PREUZIMANJE
 • standard guidline

  Standards and NGO Guide for the Production of Health Education Materials

  новембар 1, 2017 PREUZIMANJE

Vesti

 • IMG_2287

  Početak kampanja za zdravstvenu edukaciju o faktorima rizika za dijabetes I hipertenziju

  U petak, 16 Mart-a 2018 pocela je 6-nedeljna kampanja zdravstvene ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Strategy_Thumbnail

  Švajcarska pokreće svoju Strategiju saradnje sa Kosovom za period 2017-2020

  Povodom posete zamenice državnog sekretara Federalnog ministarstva spoljnih poslova Krystyna ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • IMG_1504

  Sastanak sa zainteresovanim stranama za pakete usluga

  In December 2017, a meeting with stekeholders was organized to update them on the implementation of the service packages. During the meeting, ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • 20171115_113349

  Sastanak sa zainteresovanim stranama za pakete usluga

  U decembru 2017. godine organizovan je sastanak sa zainteresovanim stranama u cilju pružanja informacija o sprovođenju paketa usluga. Tokom ...

  POGLEDAJ JOŠ