Open Calls

Notice

Njoftim për shtyerje të afatit për dorezimin e ofertave për lëndën

Publish Date: 02.08.2022

Ftesë për Tender

“Punët ndërtimore renovuese të Qendërs së Mjeksisë Familjare në Gadime”

Publish Date: 14.07.2022