Obuka o upravljanju kvalitetom

Quality Management Training_10-12 May

3-dnevnu obuku o Uvodu u upravljanje kvalitetom, koja predstavlja modul 6 Obuke o upravljanju je vodio međunarodni stručnjak gdin Calin Nicolae Dragulanescu od 10-12. maja 2017. Akreditovana obuka je pružila uvod u načela i modele upravljanja kvalitetom; razumevanje kvaliteta, stavove klijenata i zainteresovanih strana; kako meriti kvalitet; modele kvaliteta (Evropska fondacija za upravljanje kvalitetom – EFQM, Međunarodna organizacija za standardizaciju – ISO Baldrige); ključni elementi modela EFQM-a; strategije za kontinuirano poboljšanje; instrumenti za kontinuirano poboljšanje kvaliteta-  CQI i interne strategije za reviziju. Učesnici na obuci su obuhvatali predstavnici OZSZ-ova, direktore GCPM-ova i master trenere za PZZ.