Švajcarska pokreće svoju Strategiju saradnje sa Kosovom za period 2017-2020

Strategy_Thumbnail

Povodom posete zamenice državnog sekretara Federalnog ministarstva spoljnih poslova Krystyna Marty Lang, Švajcarska je 21. februara 2018. pokrenula Strategiju saradnje sa Kosovom za period 2017-2020, na ceremoniji okupljanja nacionalnih i međunarodnih partnera. 2018. godina obeležava 20 godina saradnje i 10 godina diplomatskih odnosa između Švajcarske i Kosova.

Događaj pokretanja Strategije saradnje ©ArbenLlapashtica

Na ceremoniji okupljanja nacionalnih i međunarodnih partnera, zainteresovanih strana i medija, Švajcarska je pokrenula Strategiju saradnje sa Kosovom za period 2017-2020. Zamenica državnog sekretara Federalnog ministarstva spoljnih poslova, Krystyna Marty Lang, istakla je snažne odnose dve države i dugoročnu posvećenost Švajcarske da podrži razvoj Kosova. 2018. godina obeležava 20 godina saradnje i 10 godina diplomatskih odnosa između Švajcarske i Kosova.

U duhu sporazuma o saradnji između vlada Švajcarske i Kosova, Strategija švajcarske saradnje sa Kosovom za period 2017-2020 ima za cilj da doprinese napretku Kosova na putu ka regionalnoj i evropskoj integraciji, podstičući demokratski politički sistem, mirno i kohezivno društvo, pružajući inkluzivan pristup osnovnim uslugama, vladavini prava i socijalno-tržišnoj ekonomiji.

U potpunom usklađivanju sa prioritetima Vlade Kosova, podrška Švajcarske za period 2017-2020 se fokusira na sledeće prioritetne teme:

  • Demokratsko upravljanje i sigurnost ljudi
  • Ekonomija i zapošljavanje
  • Voda i otpornost na klimatske promene
  • Zdravstvo

Finansijske obaveze za period 2017-2020 iznose 85 miliona CHF. Švajcarska je Kosovu treći po veličini bilateralni partner za razvoj.

Za više informacija, pogledajte (Švajcarsku Strategiju za saradnju na Kosovu) Swiss Cooperation Strategy Kosovo 2017-2020 (PDF, Number of pages 52, 9.5 MB).

Kraća verzija strateškog dokumenta je takođe dostupna na engleskom, albanskim i srpskom jeziku English (PDF, 3.0 MB, English), Albanian i Serbian.