Renoviranje Centra porodične medicine u Kijevu

  • 69092785_533889320485253_8916558269221175296_n
  • 69092785_533889320485253_8916558269221175296_n
  • 68537192_2414335431984263_8977217234803884032_n

Ovo je trenutno stanje Centra porodične medicine u selu Kijevo.

No, ovaj će centar do kraja septembra imati drugačiji izgled, tek će tada biti završena obnova ovog prostora.

Cilj ove investicije omogućen projektom KDZZ, a uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) je pružiti stanovnicima Kijeva i okolnih sela bolje usluge i prostore.