Humana strana medicine – tema je WONCA-ine konferencije 2019. godine

  • IMG_5225 (1)
  • 65595550_450572069095459_8039765194236231680_n (1)
  • IMG_5174

Projektni tim KDZZ-a i projektni partneri bili su među 1877 zdravstvenih stručnjaka koji su učestvovali na evropskoj konferenciji WONCA Bratislava 2019.

Glavna tema konferencije bila je „Humana strana medicine“, uključujući:

  • Izgradnja otvorenih odnosa lekar-pacijent
    Briga o pacijentima izvan dijagnoze i lečenja
    Osnaživanje pacijenta – omogućavajući im da izraze svoje ideje, zabrinutosti i očekivanja
    Lekari porodične medicine koji brinu o svom blagostanju

 

Aktivnosti na projektu KDZZ razvijaju se na osnovu ovih tačaka.