• Aktivnosti

Naše najnovije aktivnosti

  Decembar

 • Untitled-1

  Pregled upravljanja žalbama

  Osnovno načelo projektnog pristupa je da poboljšane interakcije između građana i države mogu dovesti do poboljšanja javnih usluga. U svojim različitim intervencijama ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • IMG_1504

  Sastanak sa zainteresovanim stranama za pakete usluga

  In December 2017, a meeting with stekeholders was organized to update them on the implementation of the service packages. During the meeting, the ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Novembar

 • Photo 4

  Obezbeđivanje osnovne PZZ opreme za 81 GCPM-ova i CPM-ova – BANNER- To be the news that will appear in the Home-page once you open it

  Od početka ove godine KDZZ radi na nabavci osnovne PZZ ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Albania-Burrel 7 Nov do17 (002)

  Zajednička aktivnost stručnog pregleda sa Health for all (projekat HAP) u Albaniji

  Od 5-8 novembra 2017. godine, osoblje projekta KDZZ je organizovalo zajedničku aktivnost sa osobljem projekta HAP ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • IMG_1469

  Druga radionica o integrisanoj zdravstvenoj zaštiti

  U novembru 2017. godine, dr. Viktoria Stein je održala drugu radionicu sa članovima RG-a i ključnim zainteresovanim stranama kako bi predstavila ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • 20171115_113349

  Sastanak sa zainteresovanim stranama za pakete usluga

  U decembru 2017. godine organizovan je sastanak sa zainteresovanim stranama u cilju pružanja informacija o sprovođenju paketa usluga. Tokom ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Oktobar

 • photo 1

  Razvoj bodovne kartice zajednice za opštinu Lipljan

  Dana 2. oktobra 2017. Paula Valentine, međunarodni stručnjak iz Save the Children-a, omogućila je jednodnevnu radionicu u hotelu International ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Photo 1

  Druga regionalna konferencija o zdravstvenoj edukaciji i promociji zdravlja – Zdravstvena edukacija i promocija: najbolje prakse

  Konferencija, koju je organizovao Nacionalni institut za javno ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • 01

  Sesije koučinga o upravljanju kvalitetom u 2 projektne opštine

  Kao deo sprovođenja instrumenata za upravljanje kvalitetom, KDZZ je u martu i maju 2017. organizovao dve obuke za rukovodioce GCPM-ova ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • IMG_6717

  Zdravstveni resursni centri

  Direktori 12 GCPM-ova zajedno sa osobljem projekta KDZZ utvrdili su lokacije za uspostavljanje Zdravstvenog resursnog centra (ZRC) u 12 GCPM-ova iz projektnih opština. Cilj ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Septembar

 • 25627249_743673742493668_646259767_n

  Model suportativne supervizije u 5 opština

  U okviru aktivnosti poboljšanja kvaliteta, KDZZ je podržao razvoj modela suportativne supervizije u saradnji sa koordinatorima kvaliteta i tehničkom ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • IMG_1223

  Podrška za 5. međunarodnu konferenciju o porodičnoj medicini na Kosovu

  Projekat KDZZ podržao je Centar za razvoj porodične medicine (CRPM) za 5. međunarodnu konferenciju o porodičnoj medicini u ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • image-0-02-05-c9b366b490e602364cb435dff4db220a8a84bf4c5b67eff30a98a4bf14b22a04-V (3)

  Završetak prvog kruga Projekata za poboljšanje kvaliteta (QIP-ovi)

  U septembru 2017. godine, završen je prvi krug Projekata za poboljšanje kvaliteta (QIP-ovi). Završetak ovih projekata je bio ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • IMG_1086

  Akcioni planovi za pakete usluga

  Pošto smo završili brzu procenu u junu 2017. godine direktori GCPM-ova iz 4 opština  iz paketa usluga su sarađivali sa projektom KDZZ na pregledu  nalaza brze ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • image-0-02-05-a0ac4d3dcbc01357be00febbf89fcefb7573b8f7711c79ecb7dfd769fa5fda6b-V

  Drugi krug obuke o upravljanju

  Nakon procene prvog kruga obuke o upravljanju, drugi krug obuke je pružen za 55 rukovodioca drugog nivoa (28 žena i 27 muškaraca) iz 12 projektnih opština, ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • IMG_1491

  Revizije

  U periodu između juna i septembra 2017. godine, KDZZ je ugovorio dva lokalna stručnjaka za osposobljavanje koordinatora kvaliteta iz 12 projektnih opština u sprovođenju Kliničke revizije ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Photo 1

  Razvoj modela integrisane zdravstvene zaštite za Kosovo Polje

  Projekat KDZZ radi na uvođenju intervencije za integrisanu zdravstvenu zaštitu u opštini Kosovo Polje. Radna grupa (RG) na nivou ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • IMG_5913

  Obnova Centara za obuku porodične medicine

  Kao kontinuirana podrška Centru za razvoj porodične medicine (CRPM), KDZZ sprovodi manju rehabilitaciju, uključujući pružanje opreme za obuku i inventar ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Juli

 • IMG_1021

  Radna grupa paketa usluga

  Kao deo našeg tekućeg rada na sprovođenju paketa usluga, uspostavljena je Radna grupa kako bi nadgledala različite komponente rada. Ova Radna grupa (RG) ima nacionalne ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Untitled-1

  Inauguracija pedijatrijskih usluga u GCPM-u Lipljan

  Lokalni mediji iz opštine Lipljan objavili su početak dečjih usluga u okviru GCPM-a u Lipljanu u sklopu Projekata za poboljšanje kvaliteta ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • IMG_0993

  Sastanak sa Udruženjem za borbu protiv dijabetesa Kosovo

  S obzirom na to da projekat ima poseban interes za unapređenje kvaliteta nege u dijabetesu, tim KDZZ-a se sastao sa Odborom Udruženja za ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • 1

  Okrugli sto o integrisanoj zaštiti

  Nakon međunarodne konferencije KDZZ-a „Kretanje ka integrisanoj zdravstvenoj zaštiti na Kosovu”, koja je održana tokom februara 2016, organizovan je okrugli ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Jun

 • 1 AQH presentation at the 22nd WONCA Europe Conference in Prague, Czech Republic

  Prezentacija KDZZ-a na 22. Evropskoj konferenciji WONCA u Pragu, Češka Republika

  22 Evropska konferencija WONCA pod nazivom „Rastimo sa našim različitostima“ je održana od 28. juna do 1. jula ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Certification of training participants

  Sertifikacija učesnika obuke

  Kao deo neprekidnih obuka za izgradnju kapaciteta organizovanih od strane projekta AQH-a, svi učesnici obuke dobijaju sertifikate o pohađanju. Do sada su svi moduli ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • 1

  Obrazovne sesije sa zajednicom za imunizaciju

  Uzimajući u obzir da projekat AQH-a ima za cilj da poveća upotrebu primarnih zdravstvenih usluga od strane svih građana Kosova, uključujući i ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • 03

  Radionica o kliničkoj reviziji

  Kao deo aktivnosti iz Ishoda 2 za kontinuirano unapređenje kvaliteta, održana je radionica o kliničkoj reviziji za koordinatore kvaliteta iz 12 projektnih opština. ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • 1

  Participativna evaluacija aktivnosti iz Ishoda 2

  Participativna radionica za evaluaciju aktivnosti koje su do sada sprovedene iz Ishoda 2,  održana je sa direktorima OZSZ-a, direktorima GCPM-a iz 12 ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • photo 1

  Podrška projekta KDZZ izradi vodiča kliničke prakse (CPG)

  Tokom godine u okviru projekta je nastavljeno sa pružanjem podrške Nacionalnom  komitetu za vodič kliničke prakse (NCCPG) i radnim ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Untitled-1

  Obuka o „Komunikaciji i savetovanju“

  Tokom juna 2017, nacionalni konsultant - dr. Yllzim Dyla, koji je master trener za porodičnu medicinu, nastavio je sa održavanjem obuke o „Komunikaciji i ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Photo 1

  Obuka o merama sprečavanja i kontrole infekcije

  Studija projekta „Kvalitet zdravstvene zaštite“ pokazala je da je neophodno ojačati mere sprečavanja i kontrole infekcije, a kao odgovor na to, ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • photo 1

  Sastanak sa trenerom (ToT) za Obuku o upravljanju

  Po završetku prvog ciklusa Obuke o upravljanju gde su obučeni viši rukovodioci i ToT-ovi iz 12 projektnih opština, u okviru projekta KDZZ održan ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • May

 • Support to PRAK

  Podrška UPPK-u

  Od početka, projekat KDZZ je blisko sarađivao sa Udruženjem za prava pacijenata na Kosovu (UPPK), s obzirom na to da ono ima značajnu ulogu u zagovaranju snažnijeg „Glasa ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Quality Management Training_10-12 May

  Obuka o upravljanju kvalitetom

  3-dnevnu obuku o Uvodu u upravljanje kvalitetom, koja predstavlja modul 6 Obuke o upravljanju je vodio međunarodni stručnjak gdin Calin Nicolae Dragulanescu od 10-12. ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Untitled-1

  Integrisanje zdravstvenog obrazovanja/promovisanja zdravlja (ZO/PZ) kao dela paketa usluga

  Međunarodni stručnjak, Paula Valentine iz Save the Children UK je nastavila da sarađuje sa KDZZ-om u cilju ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • 1. Provision of basic equipment to implement HEHP activities

  Obezbeđivanje osnovne opreme za sprovođenje aktivnosti ZO/PZ

  KDZZ blisko sarađuje sa 3 NVO-a koji sprovode aktivnosti zdravstvenog obrazovanja i promovisanja zdravlja u našim opštinama, ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Untitled-1

  Brza procena za potrebe sprovođenja paketa usluga

  Tokom maja-juna 2017. godine 2 nacionalna konsultanta su sprovela brzu procenu kapaciteta ustanova u kojima će se sprovoditi paketi usluga. Tokom ove ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • AFTER_Minor infrastructure rehabilitation in MFMC in Obiliq

  Projekti za unapređivanje kvaliteta (QIP)

  Projekat nastavlja da sarađuje sa našim opštinama na pronalaženju načina za unapređivanje kvaliteta. Nakon obuke o različitim aspektima upravljanja ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • photo 1

  Obuka o paketima usluga

  Tokom maja-juna 2017. dr Elmir Tarani, master trener za PZZ, nastavio je sa održavanjem daljih krugova obuke o „Uvođenju paketa usluga“ sa osobljem iz ustanova u kojima ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • 1

  Participativna radionica o paketima usluga

  Kao deo projektnih aktivnosti, u cilju podrške sprovođenju paketa usluga u 4 pilot opštine (Đakovica, Mitrovica, Vučitrn i Mališevo), održana je ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • 1. Training of PHC providers on Gender awareness and Social Inclusion

  Obuka pružaoca usluga PZZ-a o svesti o rodnoj ravnopravnosti i socijalnoj inkluziji

  15 maja 2017. godine, master trener za PZZ dr Fevzi Sylejmani održao je obuku o svesti o rodnoj ravnopravnosti i ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • 1. AQH participation at 5th International Public Health Conference, Albania, 2017

  Učešće KDZZ-a na 5. Međunarodnoj konferenciji o javnom zdravlju, Albanija 2017.

  Međunarodna konferencija o javnom zdravlju –„Bihejvioralne determinante zdravlje i bolesti u zemljama evropskog ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • 1. AQH presentation at the 17th International Conference on Integrated Care in Dublin, Ireland

  Prezentacija KDZZ-a na 17. Međunarodnoj konferenciji o integrisanoj zdravstvenoj zaštiti u Dablinu

  Nakon Međunarodne konferencije o integrisanoj zdravstvenoj zaštiti u Prištini, u organizaciji ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • April

 • 2. Managment Partnership Leadership training

  Obuka o upravljanju, liderstvu i partnerstvu u PZZ-u

  Vođa KDZZ tima, Debra Stevenson, održala je 2-dnevnu obuku „Upravljanje, liderstvo i partnerstvo u PZZ-u“ za direktore GCPM-ova, OZSZ-a i ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • 1. Study visit on Complaint Mechanisms in Ankara, Turkey

  Studijska poseta na temu žalbenih mehanizama u Ankari, Turska

  Na zahtev Ministarstva zdravlja, projekat KDZZ je pružio podršku kako bi grupa od 8 učesnika mogla da učestvuje u studijskoj poseti na ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Update meetings with Mayors from project municipalities1

  Informativni sastanci sa gradonačelnicima iz projektnih opština

  U aprilu 2017. vođa i zamenik vođe KDZZ tima održali su niz pojedinačnih sastanaka sa gradonačelnicima/zamenicima gradonačelnika ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Mart

 • Development of HE_HP standards_2-3 march

  Razvoj zdravstvenog obrazovanja / Standardi za promovisanje zdravstva

  Međunarodni ekspert iz Spasimo decu UK (Save the Children, UK), Paula Valentine u martu 2016. godine je sa NIJZ-om radila na ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Februar

 • ToT training on Gender awareness and Social Inclusion

  ToT obuka o rodnoj svesti i socijalnoj inkluziji

  Dr Leah Bohle iz švajcarskog TPH-a pružila je dodatnu obuku za one ljude koji su bili identifikovani kao potencijalni treneri za modul Rodne svesti i ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Integrated care conf_15 Feb 2017

  Međunarodna konferencija: „Kretanje ka integrisanoj zaštiti na Kosovu“

  Međunarodna konferencija od 15. februara uvela je učesnicima koncept integrisane zaštite kao mehanizma za unapređenje ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Workshop with Expert Panel Moving Towards Integrated Care in Kosovo

  Radionica sa stručnim panelom: „Kretanje ka integrisanoj zdravstvenoj zaštiti na Kosovu“

  Agenda za radionicu iz 16. februara bila je dizajnirana tako da brojnim zainteresovanim stranama među ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Training on Continuous Quality Improvement

  Obuka o stalnom unapređenju kvaliteta – spoljni i unutrašnji mehanizmi

  Kao jedan deo našeg programa obuke o Upravljanju kvalitetom, Dr Manfred Zahorka iz švajcarskog TPH-a pružila je kratak ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Service package training

  Obuka o paketima usluga

  Tokom februara i marta 2017. godine, Dr Elmir Tarani, Glavni trener za PZZ, pružio je brojne obuke o „Principima paketa usluga“ kako bi koncept predstavio zdravstvenim ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Module 1_Management Training Programme

  Modul 1 – Program obuke o upravljanju – finansijsko upravljanje

  Patrick Hanlon iz švajcarskog TPH-a sproveo je u februaru 2017. godine prvi modul Programa obuke o upravljanju. Dvodnevna obuka koja ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • International Procurement of Basic PHC Equipment

  Međunarodna nabavka osnovne opreme za PZZ

  Kako bi poboljšali kvalitet usluga PZZ-a, AQH pruža osnovnu opremu za PZZ-e za sve GCPM-e i CPM-e u 12 projektnih opština. U prethodnim mesecima, JUP je ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Januar

 • How-to-plan-successfully_1

  Kako uspešno planirati: određivanje prioriteta, raspodela resursa i planiranje strateškog projekta

  U cilju jačanja kapaciteta planiranja OZSZ-a i direktora GCPM-a, sedmodnevni kurs obuke „Kako ...

  POGLEDAJ JOŠ