• Aktivnosti

Naše najnovije aktivnosti

  Decembar

 • Introduction to Service Packages

  Predstavljanje paketâ usluga

  Dana 12. decembra, JSP je pozvala visoke rukovodioce iz odabranih opština za predstavljanje paketa usluga. Viši rukovodioci iz 4 opštine u kojima će se realizovati ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Untitled-1

  Saradnja sa projektom „Zdravlje za sve” iz Albanije

  Osoblje JSP-a je organizovalo kratku dvodnevnu posetu Tirani kako bi sarađivalo sa kolegama iz projekta  „Zdravlje za sve” (HAP) u ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • 1 AQH support to the National Committee for Clinical Practice Guidelines

  Podrška AQH-a Nacionalnom odboru za smernice kliničke prakse (NOSKP)

  Na zahtev predsedavajućeg NOSKP-a, AQH je podržao trodnevni program obuke o metodologiji izrade smernica i kliničkih protokola. ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Untitled-1

  Radna grupa za medicinsku dokumentaciju

  Na zahtev Ministarstva zdravlja, AQH je podržao RG koja je odgovorna za reviziju medicinske dokumentacije. Sastanak je održan 6. decembra u CRPM-u sa ukupno 15 ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Novembar

 • Patients Rights Division_MoH

  Divizija za prava pacijenata iz MZ-a – sastanci za okruglim stolom

  U cilju promovisanja telefonske linije Ministarstva zdravlja za podnošenje žalbi pacijenata, AQH je pristao da podrži Diviziju za ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Communication and Counseling

  Obuka za komunikaciju i savetovanje

  Studija „Kvalitet zaštite” iz projekta je obuhvatila procenu komunikacije i savetodavnih veština korišćenih tokom kliničkih konsultacija i preporučeno je ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Gender-awareness-and-social-inclusion-1

  Obuka za rodnu ravnopravnost i socijalno uključivanje

  S obzirom da je jedna od komponenti projekta AQH da pruži kvalitetne usluge koje odgovaraju potrebama zajednica, uključujući i potrebe ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Untitled-1

  Procena Projekata za poboljšanje kvaliteta (PPK)

  Predlozi za PPK koje su izradile opštine su procenjeni tokom niza terenskih poseta između 14. i 26. novembra 2016. U skladu sa Priručnikom PPK-a, ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Oktobar

 • October 2016

  Izgradnja kapaciteta Udruženja za prava pacijenata na Kosovu (UPPK)

  Tokom 27-29 oktobra, u okviru projekta KDZZ je organizovana 3-dnevna obuka u oblasti Upravljanja projektnim ciklusom (UPC) za UPPK ...

  POGLEDAJ JOŠ
 • Juli

 • Photo 2_QIPs training

  Projektovanje projekata za poboljšanje kvaliteta

  Dr. Manfred Zahorka iz švajcarskog ITBJZ-a je održao 2-dnevnu obuku u cilju pružanja pomoći rukovodiocima PZZ-a u izradi Projekata za poboljšanje ...

  POGLEDAJ JOŠ