• Publikimet

Për ofruesit shëndetësor

 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Zveçan

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Zubin Potok

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Vushtrri

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Viti

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Therandë

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Shtërpc

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Skenderaj

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Shtime

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Ranilug

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Rahovec

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Prizren

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Prishtinë

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Podujevë

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Pejë

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Partesh

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Obiliq

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Novo Brdë

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Mitrovicë

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Mitrovicë Veriore

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Mamushë

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Malishevë

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Lipjan

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Leposaviç

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Klokot

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Klinë

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Kaçanik

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Junik

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Istog

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Hani i Elezit

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Graçanicë

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Gjilan

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Gjakovë

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Fushë Kosovë

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Ferizaj

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Drenas

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Dragash

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Deçan

  SHKARKO
 • 3

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2019 – Dardanë

  SHKARKO
 • Studimi i Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor 2018 ALB full-1

  Studimi i Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor

  SHKARKO
 • Poster-2

  Poster-2

  SHKARKO
 • Poster-1

  Poster-1

  SHKARKO
 • 3

  Faktorët e rrezikut

  SHKARKO
 • 3

  Lënia e duhanpirjes

  SHKARKO
 • 3

  Aktiviteti fizik

  SHKARKO
 • 3

  Të ushqyerit e shëndetshëm

  SHKARKO
 • KAPB Report 2016_English

  KAPB Report 2016

  Ky raport është vetëm në gjuhën angleze.

  Raport

  SHKARKO
 • Alb_ Quality of Care Study 2016 - Summary Report_Page_01

  Studimi i Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor 2016- Përmbledhje e Raportit

  Raport

  SHKARKO
 • AQH leaflet_Albanian

  Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor

  Fletushkë

  SHKARKO
 • KAPB-English

  Njohuritë, qëndrimet, praktikat dhe sjelljet mbi diabetin dhe hipertensionin Përmbledhje e studimit, 2016

  Fletushkë

  SHKARKO
 • QoC flyer_Albanian

  Studimi i Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor 2016

  Fletushkë

  SHKARKO
 • Integrated Care leaflet_Alb

  Pakot e Shërbimeve, Shërbimet Shëndetësore me Popullatën në Qendër, dhe Kujdesi i Integruar

  Fletushkë

  SHKARKO
 • Gender in healthcare_Albanian

  Çështjet gjinore në kujdesin shëndetësor

  Fletushkë

  SHKARKO