• Publikimet

Për ofruesit shëndetësor

 • 3

  Community Health Needs Assessment

  This report is available in English only.

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Dardana - WEB_Page_1_ALB

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Dardanë

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Deçan - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Deçan

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Zvecan - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Zveçan

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Zubin Potok - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Zubin Potok

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Vushtrri - WEB_Page_1_ALB

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Vushtrri

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Viti - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Viti

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Therandë - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Therandë

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Strpce - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Shtërpc

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Skenderaj - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Skenderaj

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Shtime - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Shtime

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Ranilug - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Ranilug

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Rahovec - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Rahovec

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Prizren - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Prizren

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Prishtinë - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Prishtinë

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Podujevë - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Podujevë

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Peja - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Pejë

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Partes Pasjane - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Partesh

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Obiliq - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Obiliq

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Novo Brdo - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Novo Brdë

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Mitrovicë - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Mitrovicë

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Mitrovica North - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Mitrovicë Veriore

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Mamusha - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Mamushë

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Malishevë - WEB_Page_1_ALB

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Malishevë

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Lipjan - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Lipjan

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Leposavic - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Leposaviç

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Klokot - WEB

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Klokot

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Klinë - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Klinë

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Kacanik - WEB

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Kaçanik

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Junik- WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Junik

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Istog - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Istog

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Hani I Elezit - WEB_Page_1_ALB

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Hani i Elezit

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Gracanica - WEB

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Graçanicë

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Gjilan - WEB

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Gjilan

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Gjakovë - WEB

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Gjakovë

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Fushë Kosovë - WEB

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Fushë Kosovë

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Ferizaj - WEB_Page_01

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Ferizaj

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Drenas - WEB_Page_01

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Drenas

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Dragash - WEB

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Dragash

  SHKARKO
 • Studimi i Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor 2018 ALB full-1

  Studija Kvaliteta Zdravstvene Zaštite

  Ova studija je samo na engleskom i albanskom jeziku.

  SHKARKO
 • Poster-2

  Poster-2

  SHKARKO
 • Poster-1

  Poster-1

  SHKARKO
 • 3

  Faktorët e rrezikut

  SHKARKO
 • 3

  Lënia e duhanpirjes

  SHKARKO
 • 3

  Aktiviteti fizik

  SHKARKO
 • 3

  Të ushqyerit e shëndetshëm

  SHKARKO
 • KAPB Report 2016_English

  KAPB Report 2016

  Ky raport është vetëm në gjuhën angleze.

  Raport

  SHKARKO
 • Alb_ Quality of Care Study 2016 - Summary Report_Page_01

  Studimi i Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor 2016- Përmbledhje e Raportit

  Raport

  SHKARKO
 • AQH leaflet_Albanian

  Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor

  Fletushkë

  SHKARKO
 • KAPB-English

  Njohuritë, qëndrimet, praktikat dhe sjelljet mbi diabetin dhe hipertensionin Përmbledhje e studimit, 2016

  Fletushkë

  SHKARKO
 • QoC flyer_Albanian

  Studimi i Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor 2016

  Fletushkë

  SHKARKO
 • Integrated Care leaflet_Alb

  Pakot e Shërbimeve, Shërbimet Shëndetësore me Popullatën në Qendër, dhe Kujdesi i Integruar

  Fletushkë

  SHKARKO
 • Gender in healthcare_Albanian

  Çështjet gjinore në kujdesin shëndetësor

  Fletushkë

  SHKARKO