• Publikimet

Për ofruesit shëndetësor

 • Poster-2

  Poster-2

  SHKARKO
 • Poster-1

  Poster-1

  SHKARKO
 • 3

  Faktorët e rrezikut

  SHKARKO
 • 3

  Lënia e duhanpirjes

  SHKARKO
 • 3

  Aktiviteti fizik

  SHKARKO
 • 3

  Të ushqyerit e shëndetshëm

  SHKARKO
 • KAPB Report 2016_English

  KAPB Report 2016

  Ky raport është vetëm në gjuhën angleze.

  Raport

  SHKARKO
 • Alb_ Quality of Care Study 2016 - Summary Report_Page_01

  Studimi i Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor 2016- Përmbledhje e Raportit

  Raport

  SHKARKO
 • AQH leaflet_Albanian

  Kujdesi Shëndetësor i Qasshëm dhe Cilësor

  Fletushkë

  SHKARKO
 • KAPB-English

  Njohuritë, qëndrimet, praktikat dhe sjelljet mbi diabetin dhe hipertensionin Përmbledhje e studimit, 2016

  Fletushkë

  SHKARKO
 • QoC flyer_Albanian

  Studimi i Cilësisë së Kujdesit Shëndetësor 2016

  Fletushkë

  SHKARKO
 • Integrated Care leaflet_Alb

  Pakot e Shërbimeve, Shërbimet Shëndetësore me Popullatën në Qendër, dhe Kujdesi i Integruar

  Fletushkë

  SHKARKO
 • Gender in healthcare_Albanian

  Çështjet gjinore në kujdesin shëndetësor

  Fletushkë

  SHKARKO