Uleni rrezikun e infektimit me Koronavirus

  • 09 - Coronavirus - 02-02-SRB
  • 09 - Coronavirus - 02-02-SRB

Duke ju përmbajtur rekomandimeve të Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë ne mund ta parandalojmë #COVID19!