Profesionist shëndetësor, kujdesuni për veten tuaj në këtë kohë të COVID-19.

3