Nëse ju u përmbaheni këshillave në vijim, ju e mbroni veten dhe të tjerët përreth jush

1