Efekti i Planeve Individuale të kujdesit për pacientët me Diabet tipi 2

Integrated care

Stafi mjekësor dhe punëtorët social kanë hartuar një plan të kujdesit për secilin pacient me Diabet tipi 2, të moshës 65 vjeç e mbi në Fushë Kosovë.

Se çka përfshin ky plan individual, dhe cilat janë përfitimet e pacientëve nga Kujdesi i Integruar, shiheni storien në videon në vijim.